سفارش تبلیغ
صبا ویژن

یوسف ذوالفقاری آهنگ


بسمه تعالی

سرانجام بر همگان آشکار گشت که ،رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر روحانی وکسانی که افزون بر متعارف، نسبت به نتایج مذاکرات پیرامون انرژی هسته ای وتحریم ظالمانه، خوشبین بودند،درراهبرد دشمن شناسی کاملا دچار اشتباه بودند. امری که برای عاقلان متعهد، اوضح از فروغ آفتاب بود. امیداست ، ما را وکشور مارا زیر بار تعهدات عزت ستیز نبرده باشند، وازاین پس، همراهی سکاندار انقلاب ، فراموششان نشودکه ، سعادت دنیا وآخرتشان همراهی ،بلکه تبعیت از راهبرد ولایت فقیه است.یوسف ذوالفقاری آهنگ ::: یکشنبه 93/9/2::: ساعت 8:39 صبح


بسمه تعالی

روز شنبه هفته جاری (26مهرماه)، مقام معظم رهبری-مدظله العالی-دربند دوم ازحکم شورای عالی انقلاب فرهنگی آورده اند:

((با توجه به جبهه بندی میان هواداران فرهنگ انقلابی واسلامی ومعارضان عنود با انگیزه ی آن  ،شورایعالی انقلاب فرهنگی باید بابرخود فعال ومبتکرانه بااین جبهه بندی آشکارفرهنگی ،دلبستگان فرهنگ دینی وانقلابی رادرداخل وخارج کشوردلگرم وامیدوارومطمئن ومعارضان رانگران وناامید کند.))

باکمی تأمل درجملات سراسر حکیمانه ومدبرانه راهبردی فوق ، می یابیم که: اگرچه درظاهر این جملات در خطاب به شورایعالی انقلاب فرهنگی آمده است، اما نوع بیان،حاکیست،آحاد امت اسلامی، به ویژه دست اندر کارانِ عرصه فرهنگ ، مورد خطاب معظم له بوده ،چراکه در این عبارت ها،  وجود عناوینی از قبیل :جبهه بندی میان فرهنگ انقلابی و اسلامی درمقابل معارضان عنود با انگیزه ی آن(که در صدد براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ویا مقابله با انقلاب روح بخش وفراگیر اسلامی ایران هستند)،ونیزالزام به برخورد فعال ومبتکرانه(نه مقطعی وگذرا)، آ ن هم با اصطلاح((باید))که دلالت بر وجوب دارد، ونیز عبارت جبهه بندی آشکارفرهنگی، بیانگرنوع نگرش حکیمانه و  تیزبین وکاملا رصد شده ومشرف به حرکات مخرب بدخواهان واحیانا مزدوران استکبارجهانیست که با تمام قوا به صحنه آمده، و بر آن هستند موج حرکت بیداری اسلامی را در جهان اسلام مهار ساخته ویا در آن انحراف ایجادنمایند ، بر این اساس بر عموم دست اندرکاران عرصه فرهنگ وهنر است که، در عمل ، با اتخاذ رویکردی که دارند،ثابت نمایند : آیا در دفاع ازارزش های انقلاب اسلامی ونظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، همچنان به اصول ومبانی ای که دستاورد هزاران شهید والا مقام وجانباز وآزاده وقاطبه ایثارگران است ،پای بند هستند؟ ویااین که دراثر درک نادرست ویا ناقص درشناخت نقشه های شوم دشمنان اسلام وبشریت ، ویا به دلیل برخی ازمنفعت طلبی های گذرا وبلکه کاذب،در زمین دشمن بازی کرده وفارغ از هرنوع مرز بندی ها ،به جای این که موجب دلگرمی وامیدواری دلبستگان به فرهنگ دینی وانقلابی باشند،به ناحق طوری مشی کنند که موجب خوشحالی بدخواهان گشته ودر این عرصه آن چنان بی بصیرت باشند که حتی تشویق های قداره به دستان ومتجاوزان به حقوق مظلومین ومسلمین ،نیز آنهارا ازخواب بی بصیرتی بیدار نکند!

آری ! امروز وقت آن است که : هرکسی جایگاه خودش را دراین مرز بندی آشکارِ فرهنگی در دوجبهه حق وباطل ، بیابد،وخدا نیارد آن روزی را که کسانی که از جانب  مردم به نوایی رسیدند،  دراثر کج فهمی ها ویا منفعت طلبی ها ویا در اثر کبر و غرور های شیطانی ،اسیر ترفند های شوم دشمنان اسلام وبشریت واقع گشته واز خود حرکتی بروز دهند که موجبات دلسردی دلبستگان فرهنگ دینی وانقلابی را فراهم آورند !

خوشا به حال کسانی که درراهبرددشمن شناسی و فهم دینی ،دچار کج فهمی نشده وبه گونه ای مشی می نمایند که موجبات دلگرمی واطمینان بخشی ارزشمداران ودوست داران فرهنگ دینی ونیز با عث ناامیدی معارضانِ به حقوقِ انسان ها وددمنشان را،فراهم می آورند وسر انجامی عزت بخش دارند.یوسف ذوالفقاری آهنگ ::: دوشنبه 93/7/28::: ساعت 12:17 صبحبسم الله الرحمن الرحیم

امروز ملت شریف ایران ، دومین هفته ماه مبارک رمضان رادر شهد خود تجربه می کند.واین در حالی است که ، انتظار می رفت ، مثل سا ل های گذشته ، کارمندان وکارکنان عزیز به لحاظ تنظیم اوقات کاری ، مورد لطف دولت مردان ، به ویژه شخص محترم  رئیس جمهور قرار بگیرند. اما می ینیم که این بار با کم لطفی ، وای بسا با بی توجهی این عزیزان مواجه هستیم ومعلوم نیست که این بی توجهی تا به کجا می انجامد! وآیا کل ماه مبارک را می پوشاند،  یا این که همان گونه که گفتند ما دولت امید وتدبیر هستیم، در این زمینه تدبیری می اندیشند ومنش اعتدالی خود را به اثبات می رسانند ؟! 

آن چه که دراین مورد قابل بیان است ، مربوط می شود به ذکر دلیل نه چندان قابل توجیه دولت مردان مبنی برلزوم پای بندی به قانون وتصریح به این مطلب که ما نمی خواهیم غیر قانونی عمل کنیم!

سخن  قاطبه کارمندان عزیز این است که :آیا واقعا مطلب همین هست که می گویند یا نه به گونه ای است که می توان دولت را به لج باز ی از رویکردی متهم نمود که اینان حاضر نیستند سر در بدن مبتکرِ آن باشد؟

آقای رئیس جمهور محترم! مستحضر هستید که قوانین مربوطه ، وحی منزل نبوده وهر گاه مصلحت مهمه ای اقتضا کند ، دست قانون گذار کاملا باز است  ، همان گونه که در اسلام هیچ بن بستی وجود ندارد.

آقای رئیس جمهور محترم! می دانید که راندمان کاری افراد در کارمندان،  هشت ساعت نیست وبر آن نیستیم تا سخن از فاصله زیاد آن با هشت ساعت، به میان بیاریم که طرح آن ، واکاوی ویژه ای را می طلبد وبا گفتار فعلی ما تناسبی ندارد ، اما مبرهن است که ، اگر شما به همان منشِ اعتدالی پای بند می بودید ، حد اقل دستور می فرمودید تا از ابتدای ساعت کاری ویا آخروقت راتخفیفی ایجاد می نمودند ، نه تنها در این حالت ، به راندمان وبازدهی کارِ کارمندان خللی ایجاد نمی شد ، بلکه بنا به دلایلی که چندان هم لازم به ذکر نیست، بر راندمان کاری افراد ، افزوده می گشت، چرا که در آن صورت نوعی بی نظمی در ورود وخروج کارمندان، ودر عین حال منطبق با قانون واخذ مرخصی های ساعتی ویا حاکمیت خواب آلودگی در بسیاری از اداره ها وجود نمی داشت.

شایسته نیست،  منشی را اتخاذ نمود که دیگران بگویند : نمی توان بر طبل اعتدال کوبید ودر عین حال متهم به افراط ویا تفریط گری بود.ودر آن جایی که به نفع ماست –مثل اقدام به سفر های استانی وجذب آرای مردم-، تن به رویکرد مبتکر آن دهیم ، ودر جایی که نفع قابل اعتنایی برای ما نباشد برشعار قانون گرایی اصرار داشته باشیم وبه دلخواه خود عمل نماییم.

آقای رئیس جمهور! بر آن نیستیم تا به واکاوی قانون شکن های 88بپردازیم وبه شما عرض کنیم که از ساکتین آن سال بودید کما این که ، این مطلب را در جمع وعاظ تهران به سمع شریف حضرتعالی رساندم .....

آقای رئیس جمهور محترم! به عنوان یک طلبه نمی خواهم که هم کِسوت ما به گونه ای مشی کند که در دور چهار سال بعدی نتواند حائز اکثریت آرا برای کسب این منصب باشد ،کما اینکه برخی از قرائن به این امر درصورت وجود یک رقیب قوی ، دلالت دارد.

آقای دکتر روحانی عزیز ! بسیاری از کارمندان با دهان روزه مجبورند راه طولانی را از منزل تا محل کار طی کنند ، آن هم نه با اتو مبیل شخصی مجهز به کولرو...

آقای رئیس جمهور محترم که دانسته ای به شما ارادت دارم، اندکی آرامتر! کمی آهسته تر! اکنون وقت اعتدال است. اکنون وقت تدبیر است . واکنون هنگام امید دادن به زجر کشیده هاست. به امیدِ امید واری!


 یوسف ذوالفقاری آهنگ ::: دوشنبه 93/4/16::: ساعت 3:12 عصر


بسمه تعالی

امروز، چهار شنبه (1393/3/14) ، رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه ای-مد ظله العالی-در جمع میلیونها زائر وعزاداررحلت جانسوز امام خمینی –رضوان الله تعالی علیه –مثل همیشه به ایراد نطقی تاریخی وکلیدی -راهبردی ،پرداختند که در نوع خود ،به ویژه درنیمه پایانی کم نظیر و بلکه بی نظیر است. معظم له در این قسمت از سخنرانی حماسی خود با دسته بندی کشورها درمقابل ویا در نگاه استکبارجهانی ، به سه گروه :گوش به فرمان ومطیع محض آمریکا، مثل کشورهای مرتجع –تحمل یکدیگر راکردن ، مثل کشورهای اروپایی ، و (سوم):کشورهای نافرمان ودرواقع مقاوم در مقابل زور گویی های استکبار ومستقل ،مثل ایران سربلند ، به بیان ضعف آمریکا در مقابل استقامت ملت شریف ایران پرداخته وضمن تکریم وتحسین راهی که ملت ایران با رهبری معمار جمهوری اسلامی ، این راه را انتخاب نمود وپس از فقدان آن امام راحل عظیم الشان همچنان پور صلابت ادامه می دهد ، به دو چالش فرا  روی داخلی ودرونی جمهوری اسلامی از جمله: مزاحمت های آمریکا در مقابل حرکت انقلابی ملت شریف ایران اشاره داشته و با  ذکر ضعف وزبونی آمریکایی ها در طول  سی وپنج سال ، به بیان چالش دوم یعنی خطر سرگرم شدن امت اسلامی ،به امور سطحی وغفلت  از راه امام ،تاکید داشتند به اینکه ملت شریف ایران باید با درک صحیح از راه امام (ره)،در جهت اجرای مبانی شریعت اسلام ، با اتکال به خدای متعال ،و پرهیز از هر گونه یاس ونا امیدی ،تا تحقق کامل اهداف امام خمینی (ره) ادامه دهد . .......

شایان ذکر است که ما در این وقت کم خواستیم ، صرفا اشاره ای به بیا نات حماسی معظم له داشته باشیم ، وبه صورت جدی از دوستان در خواست نماییم تا به این سخنرانی تاریخی ، توجه ویژه ای مبذول دارند.یوسف ذوالفقاری آهنگ ::: چهارشنبه 93/3/14::: ساعت 1:58 عصر


بسمه تعالی

شکی نیست که ،طوفان روز گذشته تهران، مشمول وجوب نماز آیات بود.یوسف ذوالفقاری آهنگ ::: سه شنبه 93/3/13::: ساعت 8:56 صبح


بسم الله الرحمن الرحیم

امروز سوم شعبان المعظم، مصادف بود با سالروز ولادت با سعادت سالار شهیدان حضرت حسین بن علی-علیه السلام- که به همین مناسبت این روز به نام روز پاسدار نام نهاده شد.

از عجایب روزگاراین است که تا نامی از امام حسین –علیه السلام- برده میشود، اذهان به عاشورا وکربلا معطوف می گردد.وعجیب تر آن که این امر به مسلمانان اختصاص نداشته بلکه هر آزاد مردی وقتی به نام آن امام همام می رسد یا نامی از آن امام شهید، می شنود ناخودآگاه به ظلم ستیزی وفداکاری آن حضرت ، برای احیای حریت و آزادی بشریت ، ونقش بی بدیلی که آن حضرت دراین عرصه ایفا نمودند ، متمرکز می شود.

لذا می بینیم که آن امام همام،  نزد همگان ، به معلم آزادگی وحریت شناخته  می شود.

ماجرای کربلا از جهاتی عجیب بوده است وما با الهام از ابعاد ملکوتی آن می توانیم این کشور را ونظام الهی جمهوری اسلامی ایران را درمقابل بدخواهان واستکبار جهانی بیمه بکنیم ، آن چنانکه تا کنون این امر با جمیع جهات وابعادش، در مکتب امام خمینی –رضوان الله تعالی علیه – ومقام معظم رهبری –مد ظله العالی- وبا پیروی امت اسلامی ایران از ولایت فقیه به منصه ظهور رسید وامید است که این راه تا انقلاب حضرت صاحب الامر –عجل الله تعالی فرجه الشریف- ادامه داشته وبه انقلاب جهانی ان حضرت ، منجر شود.

به دلیل رعایت اختصار ، در این گفتار، فقط به یکی از آن وجوه،  اشاره می نماییم ، امید آنکه دوستان این هدیه معنوی را بپذیرند.

درحادثه کربلا از یک طرف جمعیتی بودند کمتر از سیصد تن. ( حسب نقل سید بن طاووس در لهوف از امام باقر- علیه السلام –روایت شده است که یاران حسین -علیه السلام-چهل وپنج نفر سواروصد نفر پیاده بودند .به هر حال در مجموع یاران امام حسین در حادثه کربلا کمتر از سیصد تن بودند) ودر طرف مقابل می بینیم که فقط سی هزار نفر تیر انداز بودند. کسانی که به تیر اندازی علیه امام ویارانشان افتخار می کردند!

چقدر بی شرمانه بود که :در صبح عاشورا طبق نقل لهوف،عمر بن سعد جلو آمد وتیری به سوی اصحاب امام حسن –علیه السلام- وخیمهء آنان پرتاب کرد وگفت:((ای مردم!شهادت دهید که من نخستین کسی بودم که به سوی حسین تیر انداختم)).و به دنبال آن ، تیرها مانند باران از طرف سپاه عمر بن سعد باریدن گرفت.

یک جمعیتی کمتر از سیصد تن با منطق رسیدن به احدی الحسنیین درمقابل سی هزار تن تیرانداز بد اندیش چه کردند که در تاریخ بشریت ماندگار شد!؟

این سوی با عده وامکانات کم اما با قلب هایی مالامال از عشق وایثار و وفا داری به ساحت مقدس آن امام معصوم از فرزندان نبی مکرم اسلام ، وآماده برای شهادت ،.... آن سوی جمعیتی بالغ بر سی هزار نفر شمشیر زن  بی خرد که گویی فقط برای شمشمیر زدن هستیشان شکل می گرفت والبته نمی دانستند برای چه وبرای که شمشیر می زنند وبه همین دلیل در کوتاه مدتی بعد از عاشورا فقط می گریستند وسرسختانه پریشان گشتند که ای وای چه خاکی به سر شد........

حال ایران کنونی را ببین که از جمعیت های میلیونی پا به پای رهبرش عاشقانه اعلام آمادگی می کند که اگر بنا باشد حادثه ای اتفاق بیفتد، عاشوراهایی اتفاق می افتد که درس فراموش نشدنی برای استکبار باشد.وهمین پندار عاشورایی بلای جان دشمنان اسلام گشت وجرئت نگاه کج به این مرز وبوم را ندارند.

امروز می بینیم که سردمدار کفر والحاد واستکبار علنی می گوید من شیطان بزرگ هستم ، علنی می گوید افغانستان چه....عراق چه....سوریه کذا ....ولی وقتی که به فرهنگ عاشورایی ایران اسلامی فکر می کند به اصطلاح هنگ می کند! وباید ریست شود ویا بهتر اینکه دلیت گردد!بدا به حال کسانی که در رهیافت مکتب عاشورایی خود را منفک می نمایند ودر آغوش دشمن قرار گرفته وحرف دشمن رامی زنند ، درست مثل همان شمشیر زنانی که امروز شمشیر می زدند وفردا بر کرده خویش می گریستند!

پاینده باد مکتب عاشورایی ! پاینده باد ایران اسلامی ! نابود باد استکبار جهانی!یوسف ذوالفقاری آهنگ ::: یکشنبه 93/3/11::: ساعت 11:8 عصر


بسم الله الرحمن الرحیم

امروز مصادف بود با سالروز ولادت با سعادت باقرالعلوم ،امام محمد بن علی بن الحسین –علیه السلام- ،ضمن عرض تبریک ، به مناسبت حلول ماه رجب المرجب ، به ویژه عرض تبریک به مناسبت سالروز این میلاد فیاض ، حدیثی را از زبان مقدس آن امام همام - علیه السلام – به شرح ذیل ،تقدیم محضر دوستان وشیعیان آن حضرت می نماییم.

حسب نقل ابن شعبه در تحف العقول ، راوی نقل می کند ، آن حضرت فرمودند:

<< اذا کان یوم القیامة نادی منادٍ:این الصابرون ؟ فیقوم فئام من الناس . ثم ینادی منادٍ: این المتصبرون ؟ فیقوم فئام من الناس .>>

<<هنگامی که روز قیامت فرارسد ، منادی ندا می دهد: کجایند صابران؟ (بدیهی است که این ندا برای دادن پاداش می باشد ) دراین وقت عده ای قیام می کنند ومی گویند ما هستیم .(واین در حالی است که در آن روز دروغ گفتن ممکن نیست وشهادت این افراد در باره خودشان صددرصد منطبق با واقع است).پس از آن ،منادی دیگری ندا می دهد : کجایند متصبران؟ باز گروهی دیگر به پاسخ قیام می کنند ومی گویند: ماهستیم!>>

راوی می گوید : به آن حضرت عرض کردم: جُعلتُ فداک ماالصابرون والمتصبرون ؟

(من به فدایت بشوم صابران چه کسانی هستند؟ ومتصبران چه کسانی می باشند؟)

آن حضرت فرمودند:

<<الصابرون علی اداءالفرائض والمتصبرون علی ترک المحارم>>

<<صابران کسانی هستند که در انجام واجبات صبر می ورزند ومتصبران کسانی هستتند که به هنگام انجام حرام ، صبوری می کنند.>>

آری انجام واجبات مثل روزه داری ، اقامه نماز ، جهاد ، امر به معروف ونهی از منکر ، و....نیازمند استقامت ورزی وتحمل مشکلات وسختی هاست ، به ویژه برای کسانی که هنوز حلاوت عبادت را در کام خود نچشیدند، ونیز ترک نمودن محرمات ،مثل آلوده نشدن به مال حرام ، پاکدامنی ، پرهیز از غیبت وافتراء و....صبوری ومقاومت وکف نفس را می طلبد .

خوشا به حال کسانی که هم در عرصه انجام عبادات ، وهم درعرصه ترک محرمات ، ونیز در مواجهه با ناملایمات ودشواری ها ومصائب ،صبر می ورزند که در این صورت ، ظفر مندی آن سرای را برای خود به ارمغان می آورند ودر این سرای نیز سر افراز می زییند.یوسف ذوالفقاری آهنگ ::: پنج شنبه 93/2/11::: ساعت 11:45 عصر


بسم الله الرحمن الرحیم

امروز (سه شنبه 22،بهمنِ1392 )ملت شریف ایران با حضور پور شور خود  برای پاسداشت یوم الله  بیست ودوم بهمن ماه ، برگ زرین دیگری را برکتاب ارزشمند تاریخ انقلاب اسلامی افزوده است. ملتی که در یکی از نوشته های امامِ راحل عظیم الشأن آمده است که : جانم فدای یکایک آنان باد!

ملتی که امام، باجرئت وصف ناشدنی خود ، آنان را به مراتب  وفادارتر از امت عهد رسول الله –صلی الله علیه وآله وسلم- ووفادارتر از مرم اعصار امام علی بن ابیطالب وامام حسین بن علی -علیهما السلام- می دانستند.

ملتی که امروز خودش را پایبندِ به مراقبت از دستاوردهای انقلاب اسلامی وتبعیت از مقام منیع ولایت امر مسلمین – مد ظله العالی- می داند ودررفتنِ  راهی که امام خمینی –رضوان الله تعالی علیه- برای تعالی دین ودنیای آنان گشوده است ، سر از پا نمی شناسد. 

مقاومت های هشت سال دفاع مقدس وتحمل ریزش موشک های مخرب آنچنانی،وبه جان خریدن گرفتاری های زمان جنگ ونا امنی های داخلی دهه شصت وتحمل حصرهای اقتصادی که گویا از حصری به حصری ما را فرا خواندند واز واپسین پیروزی انقلاب اسلامی ، لحظه ای از فشار علیه ملت شریف ایران درنگ نکرده بودند وصبوری در مقابل  همه ی تهدیداتی که گویا دشمنان این مرز وبوم راه درمان بیماری خود را در لفاظی های این عرصه می بینند ، جملگی سند گویایی بر تاریخ زرین ملت شریف ایران است که امروز برگی از آن ، با حضور مقتدرانه حماسی این امت با خط طلایی نگاشته شده است .

کجایند شب پره های آمریکایی ونوکران سراسر خفت بار آن استکبار اهریمنی ، که ببینند حضور حماسی ملت عزیز ایران اسلامی ایران را ،که ،شاید کمی حیا کنند ومرتب برطبل ضد بشری جنگ و گزینه های رومیزی وزیر میزی نکوبند ونگویند !؟

اگر چه از آنجایی که مشیت الهی همواره بر آن بوده است که دشمنان اسلام که در واقع دشمنان بشریت هستند از طایفه حمقا باشند وبه همین دلیل طی ماه های گذشته بیشترین هجمه را علیه مردم شریف ایران اسلامی در لفاظی های شرم آور آنچنانی داشته اند وخود سبب شده اند تا ملت این بار مصصم تر ومنسجم تر ، از همان ساعات نخستینِ روز سه شنبه بیست ودوم بهمن خودرا در میادین حضور حماسی بیابد!

خوب است آنان از ایادی خود بپرسند که مردم ایرانِ اسلامی ، امروز چه شعارهایی را بر زبان جاری می نمودند ویا از طریق رسانه های خبری پیگیر باشند -که البته هستند- به اینکه،  ملت ایران که امروز یکپاچه در صحنه آمد در شعارهای خود چه چیزی را تعقیب می کرد ؟ شاید اندک بیداری برای آنان حاصل شود وکمی از هزینه های ادبیات سخیف رومیزی وزیر میزی بکاهند !

بگذار به آنا ن بگویم ، بگذار بگویم که : شعارِ پور شور همراه با شعورِ هر ایرانی ،در روزی که گذشت ، بعد از اعلام تبعیت  وحمایت از ولایت فقیه وحفظ ارزشهای انقلاب ، واعلام مقاومت در مقابل هر نوع تهدید  و شبه تهدید !!، عبارت بود از  : مرگ بر آمریکا. مرگ براسرائل !یوسف ذوالفقاری آهنگ ::: سه شنبه 92/11/22::: ساعت 11:44 عصر


بسمه تعالی

وقتی اتومبیل های امداد وآتش نشانی را در روز یکشنبه بیست ونهم دی ،در تقاطع خیابان ولیعصر (عج) وخیابان جمهوری می دیدم، هرگز گمان نمی کردم که نوع جان باختن دوتن از هموطنان ما موجب می شود تا به سرعت این خبر در صدر اخبار ویا گمانه زنی ها واقع شود. از سوی دیگر مشاهده ساختمان مشتعل شده که هرروز جلوی چشمانم هست ، تأسف ها را برایم صد چندان می نماید.

براین اساس به فکر بودم تا ببینم راه چاره در اینگونه حوادث چه می تواند باشد؟ تا اینکه به ذهنم آمد : طبیعی است که در حوادث آتش سوزی  وامثال آن نباید به یک نوع راهکار نجات اکتفاء نمود. لذا استفاده از چرخ بال واختصاص چند فرونداز آن  برای شهر تهران ونیز سایر شهرستان ها  به منظور مقابله با حوادثِ این چنینی ، حتی امور امنیتی می تواند بر ضریب اطمینان پوشش امنیتی ومهار حوادثی از این دست بیفزاید. 

چرا که در همین حادثه ، به کار گیری اطاقک نجاتی که از طریق طناب نسوز ویا سیم بوکسل از چرخبال آویزان  باشد ، می توانست جان این دو هموطن را نجات دهد. بنده این نکته را روز گذشته به استحضار وزیر محترم کشور رساندم و با درج آن دراین پایگاهِ خبر رسانی انتظار دارم تا همه کسانی که در این روزها متأثر حادثه هستند ونیز دستی بر کار دارند ، با عملی نمودن این پیشنهاد ، بتوانند سنت حسنه ای را  برای آینده کشور وامنیت مردم عزیز ما ایجاد نمایند.یوسف ذوالفقاری آهنگ ::: شنبه 92/11/5::: ساعت 2:43 صبح


بسم الله الرحمن الرحیم

امروز یکشنبه هفدهم ربیع الاول ،سالروز دومناسبت بزرگ بوده است. مناسبت اول اختصاص داشت به میلاد خاتم الانبیاء حضرت محمد بن عبدالله –صلی الله علیه وآله وسلم- که 53سال قبل از هجرتِ آن حضرت از مکه معظمه به مدینه منوره اتفاق افتاد ه است . ومناسبت دوم اختصاص داشت به ولادت با سعادت ذریه معصومِ  آن حضرت امام ششم امام جعفر صادق –علیه السلام-مؤسسِ مذهبِ جعفری که درسال 83 هجری قمری اتفاق افتاده است. شایسته است  این دو عید بزرگ را حضور گرامی دوستان وکاربران گرامی تبریک عرض نمایم.  البته نا گفته نماند که امروز به عنوان  روز غزه نیز نام نهاده شد وما این مناسبت را نیز گرامی می داریم وبه ارواح شهدای مدافع غزه اعم از شیعه وسنی درود می فرستیم وامیدواریم با رهایی فلسطین اشغالی از چنگ رژیم خون آشام صهیونیستی ،ارواح شهدای فلسطینی طعم استقلال و آزادی کشور خود را در عالم برزخ ادراک نمایند.

به گواهی مورخان ،شب هفدهم ربیع الاول شبی بود که ایوان کسری در آن شب شکسته شد وچهارده کنگره آن فرو ریخت.

همه بت ها در صبح آن شب به رو در افتاده وهیچ بتی در آن روز برسر پا نبود.

ودریاچه ساوه خشک گردید.ووادی سماوه پر آب شد.

آتشکده های فارس که هزار سال بود خاموش نشده بود در آن شب خاموش گردید.وموء بدان فارس در خواب دیدند ، شترانی سخت اسب های عربی را یدک می کشند واز دجله عبور کرده ودر بلاد آنها پراکنده شدند ، وطاق کسری از وسط شکست خورد ورود دجله در آن وارد شد.

در آن شب نوری از سوی حجاز ساطع گشت وهمچنان به سمت مشرق رفت تا بدانجا رسید.

فردای آن شب تخت هر پادشاهی سرنگون گردیدوخود آنها گنگ گشتندودر آن روز نمی توانستند سخنی بگویند!

دانش کاهنان ربوده شد وسحر جادوگران باطل گردید، ومیان کاهنان وهمزاد شیطانشان جدایی افتاده بود.

آمنه –سلام الله علیها- فرمود:به خدا فرزندم که به زمین قرار گرفت دست های خود را بر زمین گذاشت وسر به سوی آسمان بلند کرد وبه آن نگریست ، ونوری از من تابش کرد ودر آن نور شنیدم ، گوینده ای می گفت: تو آقای مردم را زاده ای اورا محمد نام بگذار.....

آری! روزی به بزرگی چنین روز، در عالم تکوین وجود نداشته است .چرا که خدای سبحان در خطاب به آن حضرت فرمود  : لو لاک ما خلقت الافلاک.-ای محمد ! اگر تو نبودی جهانیان را خلق نمی کردم!

آری !اگر عید مبعث را بزرگ می پنداریم-که بزرگ هم هست- ،اگر عید غدیر خم را گرامی می داریم – که گرامی هم هست -، اگر عید نیمه شعبان را گرامی می داریم- که گرامی هم هست – واگر تمامی مناسبت های ولادت معصومین-علیهم السلام- را گرامی می داریم وبه جان ودل ارج می نهیم وبه آن افتخار می کنیم، همه این ها ریشه در میلاد صاحب این روز ختم رسول وهادی سبل ، حضرت محمد بن عبدالله –صلی الله علیه وآله وسلم دارد.

سر رشته تمامی این اعیاد ،به مولود این روز بر می گردد.

گنبد نیلگونی آسمان عالم هستی بر حلقه ی میم محمدی گواهی می دهد.عمق جان انسان های پاک با اقرار به رسالت محمدی ، مدرک حیات انسانی والهی است.

هر پیغمبری بشارت به وجود نازنین آن حضرت را از افتخارات وحی سرمدی می پنداشت وچه پندار نیکی که مرکز ثقل هر دریافت کننده وحی تشریعی وتکوینی بوده است .

کمال تمام انسان های وارسته، به کمال وجود نازنین او وابسته است. او مرکز ثقل عوالمی بوده است که تمام عرشیان وفرشیان را به رحمت خویش معطوف داشته ، تا بدانجایی که رحمتا  للعالمین گشت.  کسی که در اوج قدرت وپیروزی فرمان عفو عمومی صادر می کند وحتی قاتل عموی خود حمزه سید الشهداء را به لحاظ قصاصش می بخشد ، اگر چه آن قاتل خون آشام لیاقت این بخشش را که نداشت ،بعد هم  نتوانست در خود ایجاد کند وبه همین سبب ملعون ابدی گشت.

والبته ،امروز زمانی ما این عید بزرگ را به چشن وسرور نشستیم که جهان اسلام در گیرِ حوادثی هست که در اثر آن قلوب کافه مسلمین مالامال از درد وغم واندوه هست.

امروز جهان اسلام در اثر دسیسه های دشمنان اسلام ومسلمین ، با مصائبی مواجه هست که ، یقینا روح مقدس وملکوتی آن پیغمبر رحمت غمبار است . چرا غمبار نباشد که تا دراین کره خاکی بود ، حتی برای منحرفین وکفار دل می سوزانید وغم وغصه بیراهی آنان را به دل داشت.

امروز قلب مقدس حضرت صاحب الامر – روحی وارواح العا لمین لتراب مقدمه فداء -جریحه دار است .چرا که حکام ظلم وجور بر سر مسلمین آن آورده اند که پاره پاره ساختن بی گناهان وبی دفاع مردم سوریه وعراق و لبنان وفلسطین وغیره بخشی از جنایاتی است که باز گو می شود ویا قابلیت باز گویی را دارد.امروز سوریه به دست وهابیت تکفیری که به ظاهر از کشور های مرتجع منطقه، ولی در واقع از اسرائیل خون آشام خط می گیرند داغدار است! امروز ملت ایران اسلامی وبلکه هر ملت بیداری از ظلم وستمی که در حق مردم سوریه ولبنان و فلسطین وبحرین وافغانستان وسایر کشور های اسلامی ، روا می شود ، غمبار است .وما از روح ملکوتی ومقدس صاحب این روز استمداد می طلبیم تا به دلیل مقامی که نزد خدای رحمان دارند از محضر قدسیش ،فرج صاحب عصر را مسئلت نمایند تا بیش از این شاهد سربریدن طفلان معصوم وقطعه قطعه شدن پیر وجوان ومرد وزن توسط جهانخواران وایادی مزدور آنان نباشیم.یوسف ذوالفقاری آهنگ ::: یکشنبه 92/10/29::: ساعت 11:34 عصر

<   <<   6   7   8   9   10   >>   >

>> بازدیدهای وبلاگ <<
بازدید امروز: 53
بازدید دیروز: 60
کل بازدید :92321
 
 > >>اوقات شرعی <<
 
>> درباره خودم<<
 
 
 
 
>>لوگوی دوستان<<
 
 
>>اشتراک در خبرنامه<<
 
 
>>طراح قالب<<