سفارش تبلیغ
صبا ویژن

یوسف ذوالفقاری آهنگ


بسم الله الرحمن الرحیم

هفته دفاع مقدس ، هفته ای عاشورایی (قسمت دوم)

 ملت ما داخل در جنگی شد که بر او تحمیل شده بود و از این رهگذرواژه ی مقدس دفاع و جهاد تدافعی معنی گرفت .

 دفاع مقدسی که تربیت کننده ی عارفان و سالکانی شد که ره صد ساله را یک شبه طی می نمودند و خنده های نازشان به هنگام نوشیدن شربت شهادت ، حکایتگر جلوس و همنشینی با فرشتگان حق و اولیاء الهی و پیامبران عظام بوده است .

 براستی ملت ما به وضوح درک کرد که شهید معرکه ی جنگ چگونه و چرا بدون غسل و بدون کفن و با همان لباس مقدس رزم و جهادش دفن می شود و بر اساس چه مبنایی و چه معنایی و با استناد به چه سعادتی بزرگ و غرور آفرین  با شهدا این چنین رفتار می شود .

 ملت ما به وضوح درک کرد که چرا در شب عاشورا بسیاری در حالی که خندان بودند ، رکوع های آنچنانی و سجده های آنچنانی و تلاوت های آنچنانی داشته اند و چرا و چگونه در شبی آنچنانی در آرامشی همراه