سفارش تبلیغ
صبا ویژن

یوسف ذوالفقاری آهنگ


بسمه تعا لی

 

به مناسبت وفا ت همسر رسول گرامی اسلام حضرت خدیجه سلام الله علیها لازم است موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد . 

* اینکه گفته می شود اسلام با سرمایه ی حضرت خدیجه (سلام الله علیها) و غلبه ی شمشیر حضرت علی علیه سلام پیش رفته است و بخواهیم با این تلقی عوامل پیشرفت مکتب اسلام را منحصر در این دو مورد بدانیم و یا اینکه آن را از عوامل اساسی و اصولی بپنداریم ، به یقین پنداری ناصواب و باطل است .

 البته پر واضع است که حضرت خدیجه سلام الله علیها آنچه از ثروت دنیایی داشت را تقدیم پیامبر اسلام نمود و آن حضرت نیز در راه اسلام مصروف داشت و امام علی بن ابیطالب علیه سلام با قدرت وصف نا پذیر و شجاعتی بی نظیر در معرکه های جنگ در خدمت اسلام بوده و علاوه بر آن گسیل امداد های الهی از جمله حکایت شمشیر ذوالفقار ، از توفیقات منحصر به فرد مولای متقیان و از افتخارات امت اسلام و تشیع بوده و در حقانیت آن شکی نیست لیکن باید بپذیریم که اسلام دینی است مبتنی بر عقل و خرد و فطرت ، وازجمله عوامل اصولی درپیشرفت آن همین مبانی عقلی وفطری بودن مکتب اسلام است وسایرامورولواینکه قدرت شمشیر امام علی بن ابیطالب علیه سلام باشد به عنوان وسیله ای درخدمت همان مبانی عقلی وفطری مکتب است. وهمه ی عالمیان بدانند که تمام جنگ های جهان اسلام حالت دفاعی داشته ومکتبی مبتنی بر عقل وخرد وفطرت نیازی به جنگ های کذایی نداشته وندارد واین که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با رها تزعدم نیازبه سلا حهای کشتار جمعی را مطرح نموده است ، دلیلش بر گرفته از همین اصل است که اسلام برای عرضه در جهان از اصولی متقن مبتنی بر عقل و فطرت بر خوردار بوده واصولا نیازی به اعما ل قوه ی قهریه ندارد وهرگز در پی آن نیست وبه یقین اگر خطری از ناحیه ی اسلا م ستیزان متوجه ی اسلام ومسلمین نمی شد ، ضرورتی به شکل گیری امور لشکری و نظامی ولو در حد پا یین ترین سطح ممکن وجود نمی داشت .

اما چه کنیم که همواره مکتب اسلام ومسلمین مورد هجمه ی بد خواها ن بوده وبر این اسا س آما د گی دفاعی در هرعصری برای جهان اسلام اصلی خدشه نا پذ یر است.

نا گفته نماند که در حادثه ی کربلا نیز امام حسین (ع) درخصوص موردی که شمر به امام اها نتی نمود وبه دنبال ان  صحا بی آنحضرت (مسلم بن عوسجه) خواست شمر را با تیر بزند ، امام وی را نهی نمود وفرمودند نمی خواهم آغا زگربه جنگ با شم در حالی که ساعتی بعد جنگ آنچنا نی را بر امام و  همراها ن آ نحضرت تحمیل نمود ه وآن کرده اند که تاریخ خود گواه بر آن است.یوسف ذوالفقاری آهنگ ::: دوشنبه 88/6/9::: ساعت 8:17 عصر


>> بازدیدهای وبلاگ <<
بازدید امروز: 62
بازدید دیروز: 159
کل بازدید :104834
 
 > >>اوقات شرعی <<
 
>> درباره خودم<<