سفارش تبلیغ
صبا ویژن

یوسف ذوالفقاری آهنگ


بسم الله الرحمن الرحیم

آنچه لازم است درابتدای مباحث مربوط به پذیرش مکالمه تلفنی رئیس جمهور آمریکا توسط رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران ، حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ، بیان گردد ، آن است که :

به اصل پذیرش این مکالمه تلفنی ، خدشه ای وارد نبوده ونباید به این بهانه ، حرمت رئیس جمهور محترم –جناب آقای دکتر روحانی- شکسته شود، چرا که سیاست ما بخشی ازمکتب و آیین مترقی ما بوده ودر عالم هستی ، در هر زمینه ای وبلکه در هر شرایطی ، مجهز به منطقی ترین واصولی ترین گفتمان مبتنی بر عقل وخرد هستیم ، ودر مقابل هیچ مخاطبی از بیان حقایق ، واهمه ای نداشته ، بلکه شایسته می بینیم از هر فرصتی برای تبیین مبانی فکری و راهبردی خود استفاده کنیم ،تا سیمای واقعی اسلام را برای جهانیان برملا کنیم . بیان حقانیت ملت شریف ایران، از حق برخورداری از انرژی هسته ای صلح آمیز، وترویج فتوای امام المسلمین حضرت آیت الله العظمی خامنه ای – مد ظله العالی- مبنی بر حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعی ، بخشی از این راهبرد است که قابلیت این امر را آشکارتر می نماید.البته رژیم جعلی و خون آشام اسرائیل از این قاعده مستثنی بوده چرا که هر نوع رویکردی که منجر به سوء استفاده این رژیم ، در مشروع جلوه دادن عمل غاصبانه اش گردد ، حرمت ذاتی داشته ومشا رکت درخون بهای شهدای فلسطینیان است.

اما در تبیین راهبرد بیان سیاست مکتبی مبتنی براخلاق اسلامی ، به این نکته اشاره می کنیم که ، حسب نقل سید بن طاووس در لهوف ، در عصر روز تاسوعا ، شمر ملعون نزدیک خیمه های اهل بیت عصمت وطهارت- صلوات الله علیهم اجمعین- آمد – اهل بیتی که درتحریم و محاصره بودند- ، وفریاد زد کجایند عباس وبرادرانش؟!

عباس –علیه السلام- جوابش نداد!

امام حسین علیه السلام ، فرمود : هرچند (شمر) فاسق است ، جوابش دهید. با جوابی که عباس علیه السلام دادند ، برای یک بار دیگر اخلاق اسلامی وغیرت دینی وعنصر وفاداری به امام عصر و گژ اندیشی جنگ طلبان وفسق ستمگران، تجلی یافته که در واقع بازنده این صحنه ، جبهه باطل بوده است.

اما در بیان راهبردی که با آن مواجه بودیم وهستیم، ونیزخواهیم بود ، به بیان اموری چند ، به شرح ذیل می پردازیم:

1-بنانیست تا ابد ما باآمریکا ، در فرض حصول شرایط برابر واحترام متقابل وجبران خسارت هایی که بر ماتحمیل شده است ،رابطه نداشته باشیم واین امر در اصطلاح منطیقیین ،مثل ارتباط ومراوده با رژیم صهیونیستی ، منع ذاتی ندارد،چراکه وقوع آن در ارتباط با این رژیم ، متضمن تأیید خون ریزی هایی است که در قرن اخیر ، در حال اتفاق افتادن است وجمهوری اسلامی ایران تا ابد دامن خود را از این آلودگی  برحذر می دارد .

اما حساب کشور آمریکا در این خصوص ، جدا بوده ،اگر چه ، همان گونه که قابل پیش بینی بود، رئیس جمهور آمریکا در همین مکالمه تلفنی ، با ذکر نام این رژیم –حسب نقل – ضلع مثلثی را ترسیم نموده است که با این رویکرداین چنینی  وآشکار ساختن آن ،هرگز این روند به صلاح آمریکاییها نبوده وقاطبه امت اسلامی را معطوف به رویکرد اسلام ستیزی آنان وبغض به آنان  می نماید ، در نتیجه ،دیر یازود بازنده اصلی این گوی ،کسانی خواهند بود که به جای تفکر ملی گرایی واتخاذ رویکردی که منافع عموم ملت خود را تضمین نمایند ، تن به دستورهای رژیمی می دهند که هر لحظه افول آن دور از انتظار نیست.

وانگهی ، اتخاذاستراتژی اسلام ستیزی رئیس جمهور آمریکا ،حین مکالمه تلفنی،رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران را به این موضوع،معطوف می داردکه،طرف مقابل باعمل خودش ناقض گفتمان شعاری خود، درراهبردامورمربوط به جمهوری اسلامی ایران بوده واستمراراین امر،نه تنهامشکلی راحل نمی کندبلکه تأییدی خواهدبودبرمواضع اصولی وپایدارنظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مبنی برپرهیزازهرنوع سازشی که خدای نخواسته وقوع آن ذلت ابدی جهان اسلام رادرپی داشته وهرگزجماعت ایرانی غیور ،به آن تن نمی دهد. .

2- درفرض رد این مکالمه توسط رئیس جمهور محترم اسلامی ایران، یقیناً ما با انبوهی از شانتاژهای تبلیغاتی ولیت ولعل ها مواجه می شدیم که ای بسا بستری برای بهانه جویان فراهم می گشت که در آن صورت زحمت مارا در تنویر افکار عمومی جهان دوچندان وبلکه مضاعف از آن می نمود ، اگر چه اکنون نیز ما را به زحمت انداختند ، اما وجدان های بیدار عالم در حال حاضر قضاوتی دارند که حاکی از سیاست شفاف ودوراز هرگونه جنگ طلبی وپرهیز از رفتارهای ماجراجویانه توسط نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ، درراهبرد سیاست اصولی مبتنی بر وحی وعقل است.

نتیجه آنکه به رغم بد خواهان ،حاصل اسلام ستیزی ،منجر به اسلامگرایی جهان غرب گشته که البته  ما دراین گفتاردرمقام بیان این مطلب نیستم مگر آنکه به ضرورت بیان این مطلب در آینده برسیم که در آن صورت به آن خواهیم پرداخت ان شاء الله.

3- با کمال تأسف ، در حال حاضر جهان اسلام، گرفتار بلییه ا ی حساب شده وطراحی شده وباز سازی شده بااحیای تفکر خوارجی ومنش وهابیت تکفیریست که از یک سو مصائب خونباری را تجربه می نماید که انسان از بیان چگونگی آن شرم می کند ،واز سوی دیگر از طریق بوق های تبلیغاتی از این رویکرد پلید در هرچه بد نام ساختن مسلمین  نزد افکار عمومی جهان ، کوشیده و تمام قامت به میدان آمده، شاید وجدان خفته ای را –چند منظوره- شکار نمایند .در چنین شرایط ،  این طرف ما هستیم وتکلیف های سختی که باید ملازم آن باشیم.

ماهستیم وموقعیت شناسی ما.

ما هستیم وعقلانیت ما.

ما هستیم ودرایت های ما.

ما هستیم ودشمن شناسی ما.

ما هستیم وتحقق سیاست های راهبردی اسلام ناب محمدی-صلی الله علیه وآله وسلم-.

ماهستیم واتخاذ رویکردی که درپی آن به جهانیان بفهمانیم که ما از هر نوع رفتار وعمل  خشونت با ر بیزارهستیم.

ما هستیم وترسیم استراتژی سیاستی که مبتنی بر عقل ورحمانیت است.سیاستی که قلب رهبرانشان را معطوف به دلسوزی به دشمنان حتی می نماید،چرا که در پس هدایت دشمنان بشریت ، امروز بشریت سرگرم این همه درد سرهای ساخت  اقلیتی ستم پیشه ، نبوده است.

ما هستیم واتخاذ رویکردی که عزت وشرف ملی مارا وحفظ منافع ملی مارا تضمین نموده ، در عین حال مخل استراتژی های پیش گفته نباشد.

بنابر این ما در این شرایط دشوار فرهنگی وتبلیغاتی ،نمی توانیم ونباید به گونه ای مشی نماییم که بد خواهان عالم مارا متهم به تعصب های عقل ستیز نمایند در حالی که خود متصف به آن هستند.

آری ما پیرو مکتبی هستیم که با سلاح عقل وتدبیر، نه تنها به هیچ بن بستی نمی رسد ، بلکه به یاری عقل ومدد وحی ، تمامی بن بست ها را وگره ها را گشوده ومتضمن سعادت دنیا وعقبای انسان هاست . ما را به بن بست رسیدن چه کار!؟

 افسوس که سردمداران طاغی نگذاشتند برای یک بارهم که شده ، انسان ها شهد گوارای برنامه های راهبردی آیین ناب محمدی –صلی الله علیه وآله وسلم- را در کام خودشان تجربه نمایند .در مقابل ، هرچه زهر بود به کام بشریت ریختند وبرجهان بشریت آن آورده اند که خود نیز خواب راحت ندارند. با این وجود این ما هستیم که باید دنبال فرصت های تبلیغاتی باشیم تا استواری سیاست های راهبردی علوی را در نظام ولوی ایران اسلامی ، به رخ جهانیان بکشانیم.وان شاء الله خواهیم کشاند، اگر چه در آغاز راه هستیم!

4-آنچه برای ما از قبل از این مکالمه وحین مکالمه وپس از آن ، به عنوان سیاست های راهبردی حائز اهمیت است وبلکه تمام موضوع می باشد ، موضوع دشمن شناسی است ، دشمن را خوب بشناسیم ، چرا که آنها نیز ما را دشمن خود می پندارند واز به کار گیری تمام ظرفیت ها درآسیب رساندن ما دریغ نداشته وندارند ،چیزی که هست عبارت است از اینکه گاهی با لبخند هایشان ، تظاهر به دوستی می نمایند در حالی که خودشان می دانند که دارند تظاهر می کنند اما ما ریا کاری نمی کنیم ، بر استمرار دشمنی هم با فرض نیل به احترام متقابل وحقوق برابر نمی اندیشیم ولی این را هم می دانیم که "دشمن یک سده" ، "یک شبه دوست" نمی شود ، خصوصاً با این عقبه ای که دارد وبا این رویکردی که در محاورات عرف بین الملل از آن به سیاست چماق وهویچ نام می برند.

بنا بر این هرگز فراموش نکنیم که مابا دشمنی طرف هستیم که حتی به یک روز هم حاضر نشده است که دست از دشمنی بر دارد.  بر این اساس ، اگرچه ما از گفتگو واهمه ای نداشته ونداریم ، اما طرف مقابل نتوانسته است با عقبه ای که دارد ، با آ ن سوابق کودتایی وامثال آن، وبا این رویکرد گزینه های رومیزی وشاید زیر میزی وبا اون ادبیات تحریم های فلج کننده و.....اعتماد ملت شریف ایران را جلب نماید .از این تأسف بار تر اینکه در مشی متزورانه خود ،سعی دارد ادبیات ما را به کار گیرد وبه قول عرف ما ،دست پیش می گیرد تا پس نیفتد، اما باید این پرسش را در اذهان عمومی مطرح نمود که:

 تاکنون چه کسی ظالم بود وچه کسی مظلوم؟

پرونده های کودتایی وحمایت های شورشی وپای فشردن براین رویکرد  از آن کیست؟


چه کسی به قطع روابط دیپلماسی اقدام نمود وچه کسی از آن به عنوان امثال الطاف الهی تعبیر می نمود واصولاٌ گیر کار کجاست؟

اکنون چه کسی تهدید می کند وچه کسی وبه چه جرمی تهدید می شود؟

نزدیک به چهل سال تهدید!تهدید! تهدید! مبتنی بر کدام راهبرد خردورزی است؟

و........

5-بدیهی است ،هر نوع ورود به موضوع آمریکا ، برای کسی که به جمیع ویا اغلب کلمات وجملات واظهارات امام خمینی -رضوان الله تعالی علیه – ومقام معظم رهبری- مد ظله العالی-درزمینه آمریکا ومبانی فکری این دو رهبران الهی وامامان برحق عصر غیبت حضرت صاحب الامر –عجل الله تعالی فرجه الشریف- آشنا نباشد ، ورود وخروجی غیر واقع بینانه وبلکه زیانبار بوده ، لذا، شایسته است ،به کلمات وسخنان گوهر بار امام ومعظم له در این خصوص مراجعه ای پژوهش محور داشته باشیم تا در رسیدن به نتیجه گیری اصولی وواقع بینانه مبتنی بر دشمن شناسی وموقعیت سنجی دچاراشتباه نشویم.

6- بدیهی است ، هرگاه مسئولی در پاسداری از ارزش ها ومراقبت از مبانی انقلاب اسلامی ،کوتاهی ویا عدول داشته باشد ، مورد تذکر وهشدار ویا ....امام المسلمین واقع شده چرا که رهبران الهی برسر مصالح اسلام ومسلمین با احدی عقد اخوت نداشته اگرچه برخی از سیاست های رویکردی با پیام یا نگرش نو را تازمانی که به مبانی واصول خدشه نشود ، با آغوش باز می پذیرند واین امر حاکی از نقطه قوت وصلابت وحلم وبرد باری والی امر مسلمین بوده  که همواره ودر جمیع جهات  به پاسداری از منافع ملت وسعادت مسلمین می اندیشند. وانگهی اتخاذ رویکردی از این دست موجب می شود تا افراد با تجربه های البته نه چندان هزینه سازاز نزدیک مراتب صلابت این راه ودشمن شناسی لازم واتخاذ رویکردهای تضمین آور صلح وسازش ملت ها را دور از هیا هوی مدعیان سردمداری جهان بشری ،بیابند.(این نوشتار تذکاری دارد که به یاری خداوند در آینده نزدیک به آن خواهیم پرداخت . ان شاءالله تعالی!


 یوسف ذوالفقاری آهنگ ::: چهارشنبه 92/7/10::: ساعت 7:58 صبح


>> بازدیدهای وبلاگ <<
بازدید امروز: 23
بازدید دیروز: 84
کل بازدید :99865
 
 > >>اوقات شرعی <<
 
>> درباره خودم<<
 
 
 
 
>>لوگوی دوستان<<
 
 
>>اشتراک در خبرنامه<<
 
 
>>طراح قالب<<