سفارش تبلیغ
صبا ویژن

یوسف ذوالفقاری آهنگ


                                                

                                                   بسمه تعالی

اگر ایران اسلامی ،ظفرمندی انقلاب اسلامی ایران را در روزبیست ودو بهمن سال هزاروسیصدوپنجاه وهفت،درتقویم روزگار خود نمی داشت وآن نظام سراسرجوروفسادتاکنون استمرار می یافت،یقینآ امروز از اسلام در عر صه ی اجتماعی جز نامی باقی نمی مانده است !

نگویند امروزدرپنهانی فساد هست،جوانها چه.......زنها چه......که ای بسا دامن زدن به این امور و چشم پوشی ازدستاورد های بی بدیل انقلاب اسلامی ایران،از نقشه های استعماری و طرفند ها ی دشمنان اسلام ومسلمین باشد،که برخی از نابسامانی ها وضعف هاوکاستی ها را بزرگنمائی نموده تا از این طریق ،نا کار آمدی اسلام راالقاء کنند.

باید به این د سته از افراد گفته شود که، به فرض اینکه آن نظام طاغوتی ستمشا هی ،تا به امروز استمرار می یافت،به ویژه با توجه به رویکردی که داشت،که گوئی جز سر سپردگی استکبار وپیاده نمودن نقشه های شوم استکباران کهنه کار ومدرن، مآموریتی نداشته است ،امروز با ظهور تکنو لوژیهای گسترده از قبیل وجود انبوهی ازشبکه های ماهواره ای تلویزیونی کذ ائی وسوء استفادههائی که از سایر وسائط ارتباط جمعی و گروهی از قبیل اینترنت و....می شود،با وجود حکومتی که در دامن زدن به مظاهر فساد پیشتاز بوده است ،بر سر جوانان این مرز و بوم و بر سر ملت عزیز ایران اسلامی ،چه می آمده است؟ با مقوله ی امنیت اخلاقی زنها چه می کردند؟

در صورت استمرار سیاست بی سیاستی پیاده نمودن نقشه های استمراری ،امروز،کشور ایران ،به لحاظ سطح تکنولوزی وپیشرفت و فناوری و توسعه ،در چه وضعیتی قرار می داشته ا ست!؟

آری،انسانهای با بصیرت منصف وعاقلان دور اندیش ومجموعه ی دینمداران آگاه ،بر این باورند که امروز در نظام عدل اسلامی ایران ،احسان ونیکو کاری ،پایبندی به احکام عملی اسلام،رعایت حقوق انسانها ،پرهیز از ظلم و ستم وتعدی به حریم دیگران،احیاء ارزشها از جمله امر به معروف ونهی از منکر ونیز کار و کوشش وجهاد ورسیدگی به مردم وتوجه به خواسته های به حق آنان واجرای عدالت وبستر سازی برای تحقق پیشرفت درزمینه ها ی گونا گون اخلاقی،اقتصادی،علمی وصنعتی،از اصول اولیه ی اهداف والای ارکان حکومت بوده ودر مقابل،فسق وفجوروظلم وتعدی به حقوق دیگران وارتکاب محارم الهی به ویژه در انظار عمومی ویا ترویج فسادبه هر شکلی ممنوع بوده ونیز تنبلی وسستی وتن پروری وسر بار جامعه شدن ،ضدارزش به حساب آمده اراد ،ه ی عمومی وخواست مسئولین بر آنست که اموری از این دست،نباید اتفاق بیا فتد،اگر چه در این راه شهدای گرانقدر و والا مقامی، تقدیم انقلاب اسلامی ایران گردند.

بنابر این بر عموم مردم،وطن دوست ،به ویژه بر کار گزاران وکار مندان دستگاههای دولتی به عنوان بخش تآثیر گذار ورکن جامعه ی دینی ،فرض است که مرز های حلال و حرام الهی ونیز حریمهای ارزشی وضد ارزشی را در اخلاق عملی ،به خوبی بشناسند وبه هنگام عمل به تمامی جوانب ولوازم آن تن دهند. ((بخشی از کتاب در دست اقدام نظام اداری اسلامی از یوسف ذوالفقاری آهنگ))

 یوسف ذوالفقاری آهنگ ::: دوشنبه 91/3/22::: ساعت 5:30 عصر


>> بازدیدهای وبلاگ <<
بازدید امروز: 70
بازدید دیروز: 96
کل بازدید :92021
 
 > >>اوقات شرعی <<
 
>> درباره خودم<<
 
 
 
 
>>لوگوی دوستان<<
 
 
>>اشتراک در خبرنامه<<
 
 
>>طراح قالب<<