سفارش تبلیغ
صبا ویژن

یوسف ذوالفقاری آهنگ


بسمه تعالی

روز شنبه هفته جاری (26مهرماه)، مقام معظم رهبری-مدظله العالی-دربند دوم ازحکم شورای عالی انقلاب فرهنگی آورده اند:

((با توجه به جبهه بندی میان هواداران فرهنگ انقلابی واسلامی ومعارضان عنود با انگیزه ی آن  ،شورایعالی انقلاب فرهنگی باید بابرخود فعال ومبتکرانه بااین جبهه بندی آشکارفرهنگی ،دلبستگان فرهنگ دینی وانقلابی رادرداخل وخارج کشوردلگرم وامیدوارومطمئن ومعارضان رانگران وناامید کند.))

باکمی تأمل درجملات سراسر حکیمانه ومدبرانه راهبردی فوق ، می یابیم که: اگرچه درظاهر این جملات در خطاب به شورایعالی انقلاب فرهنگی آمده است، اما نوع بیان،حاکیست،آحاد امت اسلامی، به ویژه دست اندر کارانِ عرصه فرهنگ ، مورد خطاب معظم له بوده ،چراکه در این عبارت ها،  وجود عناوینی از قبیل :جبهه بندی میان فرهنگ انقلابی و اسلامی درمقابل معارضان عنود با انگیزه ی آن(که در صدد براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ویا مقابله با انقلاب روح بخش وفراگیر اسلامی ایران هستند)،ونیزالزام به برخورد فعال ومبتکرانه(نه مقطعی وگذرا)، آ ن هم با اصطلاح((باید))که دلالت بر وجوب دارد، ونیز عبارت جبهه بندی آشکارفرهنگی، بیانگرنوع نگرش حکیمانه و  تیزبین وکاملا رصد شده ومشرف به حرکات مخرب بدخواهان واحیانا مزدوران استکبارجهانیست که با تمام قوا به صحنه آمده، و بر آن هستند موج حرکت بیداری اسلامی را در جهان اسلام مهار ساخته ویا در آن انحراف ایجادنمایند ، بر این اساس بر عموم دست اندرکاران عرصه فرهنگ وهنر است که، در عمل ، با اتخاذ رویکردی که دارند،ثابت نمایند : آیا در دفاع ازارزش های انقلاب اسلامی ونظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، همچنان به اصول ومبانی ای که دستاورد هزاران شهید والا مقام وجانباز وآزاده وقاطبه ایثارگران است ،پای بند هستند؟ ویااین که دراثر درک نادرست ویا ناقص درشناخت نقشه های شوم دشمنان اسلام وبشریت ، ویا به دلیل برخی ازمنفعت طلبی های گذرا وبلکه کاذب،در زمین دشمن بازی کرده وفارغ از هرنوع مرز بندی ها ،به جای این که موجب دلگرمی وامیدواری دلبستگان به فرهنگ دینی وانقلابی باشند،به ناحق طوری مشی کنند که موجب خوشحالی بدخواهان گشته ودر این عرصه آن چنان بی بصیرت باشند که حتی تشویق های قداره به دستان ومتجاوزان به حقوق مظلومین ومسلمین ،نیز آنهارا ازخواب بی بصیرتی بیدار نکند!

آری ! امروز وقت آن است که : هرکسی جایگاه خودش را دراین مرز بندی آشکارِ فرهنگی در دوجبهه حق وباطل ، بیابد،وخدا نیارد آن روزی را که کسانی که از جانب  مردم به نوایی رسیدند،  دراثر کج فهمی ها ویا منفعت طلبی ها ویا در اثر کبر و غرور های شیطانی ،اسیر ترفند های شوم دشمنان اسلام وبشریت واقع گشته واز خود حرکتی بروز دهند که موجبات دلسردی دلبستگان فرهنگ دینی وانقلابی را فراهم آورند !

خوشا به حال کسانی که درراهبرددشمن شناسی و فهم دینی ،دچار کج فهمی نشده وبه گونه ای مشی می نمایند که موجبات دلگرمی واطمینان بخشی ارزشمداران ودوست داران فرهنگ دینی ونیز با عث ناامیدی معارضانِ به حقوقِ انسان ها وددمنشان را،فراهم می آورند وسر انجامی عزت بخش دارند.یوسف ذوالفقاری آهنگ ::: دوشنبه 93/7/28::: ساعت 12:17 صبح