سفارش تبلیغ
صبا ویژن

یوسف ذوالفقاری آهنگ


بسمه تعالی

 ما اکنون سه روزی هست که از ضیافت الهی یعنی ماه مبارک رمضان ، فاصله گرفته ایم و با این ماه بزرگ الهی وداع نمودیم .معلوم نیست که آیا یک بار دیگر ضیافت الهی را درک خواهیم کرد یا نه؟!

 

  طبع آدمی به گونه ای است که معمولا تا هنگامی که از وجود نعمتی برخوردار است ، به نحو اتم ، قدرومنزلت آن نعمت را به گونه ای که شایسته است ، درک نمی کند به ویژه نعمتی که از امور معنوی و عرفانی باشد.

  حال و هوای مومنین نسبت به ماه مبارک رمضان ، حال وهوای بسیجیان و مجاهدان سخت کوشی است که هر گاه از مناطق جنگی وعرصه های معنوی ایثار و شهادت بر می گشتند به شهر ودیار خود ، طاقت ماندن نداشتند به گونه که گویی چیز گرانبهایی را از دست دادند و در این فراق آنچنان بیقرار بودند که تنها رجعت به جبهه ها و عرصه های معنوی جهاد و نور آنان را آرام می ساخت.

  حال این ماییم و فراق یازده ماهه ای که باید به انتظار بنشینیم  و با این بیم وامید که آیا بار دیگر نیز به این ضیافت دعوت می شویم؟

  آیا گذشت عمر این مجال را به ما خواهد داد ؟یوسف ذوالفقاری آهنگ ::: جمعه 90/6/11::: ساعت 11:50 عصر