سفارش تبلیغ
صبا ویژن

یوسف ذوالفقاری آهنگ


بسمه تعالی 

در پی پرسش هایی که برخی از عزیزان داشته و دارند، بر آن شدم تا نکاتی را به شرح ذیل باستحضار کاربران و دوستان عزیز برسانم:


1- شکی نیست که همه ی عقلای عالم، اقدام به موقع و شجاعانه ی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در پاسخ به اقدام تروریستی ترامپ را در نخستین لحظات روز جاری(1:20بامداد)، حق قانونی و قابل تحسین می دانند. نیز مبرهن است که سکوت ایران در این مقطع یعنی تسلیم شدن! و بر همگان روشن است که هزینه ی تسلیم شدن، پایانی جز تسلیم محض و نابودی را به دنبال نخواهد داشت. در چنین حالتی عقل و منطق، به ایستادگی و مقاومت و انتقام بجا، حکم می کند.

2-از هم اکنون دو احتمال متصور است:

الف) آمریکایی ها به همین مقدار اقدام، تأدیب شده و با پذیرش حقانیت جمهوری اسلامی ایران،  تسلیم منطق و عقل و خردورزی شده  و افزون بر این مقدار ماجراجویی نکنند.

ب) ترامپ همچنان بر موضع قلدرمآبانه خویش اصرار ورزیده به گونه ای که حتی به توصیه های عقلای وطن خودش هم وقعی ننهد و