سفارش تبلیغ
صبا ویژن

یوسف ذوالفقاری آهنگ


بسم الله الرحمن الرحیم

آنچه که مارا در این ایام ، پیرامون  امور مربوط به سیاست جاری روز (برجام ) ، به رعایت ضروریاتی چند فرا می خواند موادی به شرح ذیل می باشد:

1-بدون شک تلاش های شبانه روزی تیم محترم مذاکره کننده غیر قابل کتمان بوده ودر حافظه تاریخی ایران ماندگار خواهد بود.

2- هدایت های مقام معظم رهبری - مد ظله العالی- وحمایت های معظم له از تیم مذاکره کننده،همراه با هشدار های لازم،در این عرصه ، سرمایه ای بی بدیل بوده وبرهمگان آشکار است که طرف های مذاکره نیز آگاهانه یا ناخود آگاه معطوف به این مرکزِ ثقل بودند واین نعمتی است که مارا توان حق ادای شکر نیست.تمرکز همگان برسر فتوای معظم له در زمینه حرمتِ ساخت ونگه داری تسلیحاتِ کشتارِ جمعی که هر از چند گاهی وِردِ کلام غربی ها می شده است ، نمونه بارزی از پذیرش مدیریت جهانی معظم له توسط آنان می باشد.وای کاش جهانیان بر سر مدیریت خیر خواهی عنصر ولایت فقیه که دامنه آن خارج از مرزهای آبی خاکیست وبرمحور سعادت بشریت وحصول امنیت برای جهانیان از هر ملیت وآیینی است ، اجماع می نمودند.اگر چه این آرمان در عصر ظهور حضرت حجت -روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه فداء- لباس عینیت بر تن می کند.

3-امور مربوط به انرژی هسته ای ملی و فرا دولتی بوده علیهذا نه موفقیت در این امر می تواند مورد مصادره افرادی خاص قرار گیرد ونه شکست در آن می تواند موجب هجمه به دولت مردان قرار بگیرد.براین اساس همانگونه که مقام معظم رهبری –مد ظله العالی – به آن تأکید داشتند حفظ متانت در این عرصه اجتناب نا پذیر است.

4- با عنایت به ماده فوق ، تأثیر عنصر زمان وچگونگی حاکمیت شرایط سیاسی منطقه وجهان، برنوع رویکرد مسؤلین نظام مقدسِ جمهوری اسلامی از دولتمردان و غیره در اتخاذ سیاستی مبتنی بر مبانی دینی که برمحور حفظ مصالح مسلمین استواراست ، غیر قابل انکار است.

5- اگرچه ما مسؤلیتی و نیز اعتمادی در زمینه نوع رفتار کنگره آمریکا وشورای امنیت نداریم، اما لازم است نوع رفتار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ونیز آنچه که در این زمینه به تصویب نهایی می رسد ونیز نوع عکس العمل شورای امنیت ملی در این مورد به ویژه در مورد قبول یا رد محدودیت ها مبتنی براعمال محدویت ها وارزیابی های لازم در اینخصوص که سیر روند فوق را تکمیل ونهایی  می نماید ، مرکز ثقل سیاستِ ما باشد.

6-با توجه به تجربیات وسوابق غیر قابل انکاری که از نوعِ رفتار غربی ها در اذهان داریم ، نباید همه چیز را در به موفقیت دراین عرصه گره زد که در آن صورت اگر در آینده ای نزدیک ویا دور روند پیش آمده به بن بست انجامید ، دشمنان ما در خارج بن بست علی الاطلاق مارا در بوق وکرنا کنند.

7-شکی نیست که برهمگان رعایت همدلی وهمزبانی که از مطالبات به حق مقام معظم رهبری-مدظله العالی- می باشد باَیُ نحو ممکن ، لازم بوده ودر این زمینه همه ما مسؤلیم ، اگر چه ازصاحبان قدرت انتظارمتانتِ بیشتردر این امور اوجه است.

8-با عنایت به مواد فوق ، هر نوع رفتاری که منجر به تلقی دشمنان از دو قطبی شدن جامعه گردد-از هر قشرو طبقه ای، چه در درون حاکمیت وچه در سطوح عمومی -در تقابل با حفظ منافع ملی بوده ، یقینا مسؤلیت دستگاههای نظارتی از قوه قضائیه ومقننه در این عرصه ، البته با رویکردی اولویت بخشی به امر ارشادی ، ضروریست.   یوسف ذوالفقاری آهنگ

 یوسف ذوالفقاری آهنگ ::: جمعه 94/4/26::: ساعت 10:45 عصر