سفارش تبلیغ
صبا ویژن

یوسف ذوالفقاری آهنگ


بسمه تعالی

سرانجام بر همگان آشکار گشت که ،رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر روحانی وکسانی که افزون بر متعارف، نسبت به نتایج مذاکرات پیرامون انرژی هسته ای وتحریم ظالمانه، خوشبین بودند،درراهبرد دشمن شناسی کاملا دچار اشتباه بودند. امری که برای عاقلان متعهد، اوضح از فروغ آفتاب بود. امیداست ، ما را وکشور مارا زیر بار تعهدات عزت ستیز نبرده باشند، وازاین پس، همراهی سکاندار انقلاب ، فراموششان نشودکه ، سعادت دنیا وآخرتشان همراهی ،بلکه تبعیت از راهبرد ولایت فقیه است.یوسف ذوالفقاری آهنگ ::: یکشنبه 93/9/2::: ساعت 8:39 صبح


>> بازدیدهای وبلاگ <<
بازدید امروز: 64