سفارش تبلیغ
صبا ویژن

یوسف ذوالفقاری آهنگ


بسم الله الرحمن الرحیم

اکنون یک هفته از ماه مبارک رمضان را پشت سر گذاشتیم. ضمن عرض تبریک مجدد خد مت دوستان روزه دار ، به مناسبت ایام روزه داری ،متن حدیثی را از کلمات نورانی مولی الموحدین امام علی بن ابیطالب –علیه السلام- تقدیم شیفتگان آن حضرت می نماییم.

حسب نقل نهج البلاغه ،حکمت 145، امام علی بن ابیطالب –علیه السلام –فرمودند:

((کم من صائم لیس له من قیامه الا الجوع والظماء .وکم من قائم لیس له من قیامه الا السهر والعناء .حبذا نوم الاکیاس وافطارهم!))

ترجمه :((بسا روزه داری که ،از روزه داشتنش جز گرسنگی وتشنگی نصیبش نگردد.وبسا شب زنده داری که از شب زنده داری چیزی جز رنج وبیداری ، سودی عایدش نگردد.چه نیکوست خواب زیرکان وافطار آنان!))

پر واضح است که منظور آن امام همام از "صیام"(روزه)، درعبارت فوق ،روزه مستحبی می باشد کما اینکه ذیل عبارت از یک امر استحبابی دلالت دارد که عبارت باشد ازنماز شب. اگر چه برخی از مترجمین محترم ،به هنگام ترجمه از این امر غفلت ورزید ند وصرفا آن را به نماز ترجمه کردند ، واین درحالی  است که مرحوم فیض اللاسلام –رحمت الله علیه- در ترجمه وشرح خود بر نهج البلاغه، به این امر اشاره داشته وآن را به" نماز شب " ترجمه نمودند.یعنی نماز مستحبی.

البته اگر چه حق همین است که قیام ،در عبارت فوق به نماز شب ونیز صیام به روزه مستحبی ترجمه شود ،اما یقینا می توان از پیامی که این حدیث شریف دارد ،در این ایام وماه شریف ومبارک رمضان  ، به نحو مطلوب استفاده نمود.چرا که حسب معارف ما ،اگر روزه دار در ماه مبارک رمضان به صرف(صرفا) نخوردن ونیاشامید ن وامساک در سایر مفطرات اکتفا نماید، اما حالت روزه دار حقیقی  را درخود به وجود  نیاورد ،از روزه گرفتن به لحاظ عرفانی ،چیزی  نصیبش نمی گردد ،چرا که در واقع الامر خودش نخواسته است از فرصتی که برایش در نظر گرفته شد، به لحاظ معرفتی و سیر وسلوک عرفانی ، حظی ببرد!

آن چه از کلمات نورانی خطبه  معروف شعبانیه ،ازوجود نازنین  خاتم الانبیاء وفخر رسول ، حضرت محمد بن عبدالله –صلی الله علیه وآله وسلم- در یکی از آخرین جمعه  ماه شعبان المعظم ودر آستانه  حلول ماه مبارک رمضان ، به یادگار مانده است ، حاکی است که روزه داری بسیار معنای عمیقتری فراتر از درک عقول بشری  داشته که ما نتوانسته ایم شرذ مه ای  از آن را در مشام خود بچشیم! آنان که به بخشی از این معارف دست یافتند ونیز حلاوت حالت روزه داری حقیقی وعرفانی را در کام خود شهد کردند ، به راستی سیر از عالم محسوس به عالم معقول را ونیز طریق از عالم ملک به عالم ملکوت را در جان خود ودر همین نشئه مادی ودنیایی تجربه  کردند وپس از آن،هرگز حاضر نشد ند زندگی را در آسایش های مادی وظاهری ودر هرچه بیشتر خوردن وبهتر خوردن وبهتر زیستن به معنای راحت تر بودن در گذران زندگی دنیایی ، خلاصه کنند.ودر واقع پشت پا زدند به دنیا ومافیهایش.

پیام خطبه ی نورانی شعبانیه این است که روزه گرفتن تمرین نخوردن است برای گرسنگی کشیدن، نه اینکه چون ماه مبارک رمضان فرا رسید ،انواع واقسام قضاهای چرب وشرین در خانه های افراد متمول  ورودی مضاعف داشته باشد تا فردا من(!) احساس گرسنگی نکنم!

 گفتند روزه بگیر ،تا به فکر گرسنگان باشی ،نه اینکه در خورن مسابقه بگذاری تا نکند که گرسنگی به سراغت آید!

گفتند روزه بگیر، تا که با تشنگی ات به فکر تشنگی روز قیامت باشی نه اینکه باحال روزه که البته معلوم نیست حالی هم مانده باشد،در اثر برخی از گناهان ، برای آن روزت سرب مذاب بفرستی!

گفتند روزه بگیر ،تا با احساس گرسنگی وتشنگی ات  به یاد روزی باشی که به صف ایستاده ای ومنتظر فرجی هستی تا تورا از بلا تکلیفی ودر ماندگی طاقت فرسا برهاند، نه اینکه با حق کشی ها وظلم ها وستمهایی که در حق این وآن روا میداری ،برای آخرت خود آتش بفرستی!

گفتند روزه بگیر ،تا با گرسنگی خود به فکر گرسنگان و بی سرپرستانی باشی  که شب ها گرسنه سر بربالین گذارند،تازه اگر بالینی برایشان باشد! ولی تو خم به ابرو نمی آوری ویا نمی خواهی از احوال آنان باخبر شوی تا نکند که دچار فشار خون وبا لا رفتن قند وچربی خون شوی وگرفتار دارو ودرمان گردی! وانگهی به حج های پیاپی ورفتن به مراکز زیارتی وسیاحتی که البته معلوم نیست که برایت واقعا سفرهای زیارتی باشد ویا که صرفا سیاحتی اندر سیاحتی ،فقط فرقش این است که به جای اینکه سر از پاریس وامثال آن در بیاری ، سراز مکه ومنی در آوردی وسپس پیش این وآن مرتب  پوز دادی وبه حج ها وعمره هایت افتخار کردی ، غافل از اینکه در کشورت کسانی هستند که عمری حسرت پا بوسی حضرت ثامن الحجج را در وطن خود،در سینه دارند، وپدر پیش بچه هایش وشوهر پیش همسرش خجالت زده که گویی او عرضه ندارد برای یک بار هم که شده در زندگی سفرهای زیارتی وبه قول شما سفرهای سیاحتی را به تجربه آورد! وتو همچنان در فکر سفرها وسیاحت ها وتغییر اتو مبیل و.....هستی!

گفتند روزه بگیر، تا همچنانکه حلقوم وشکم از خوردن وآشامیدن باز داشتی ، دست وزبان وگوش وچشم از حرام های الهی باز داری نه اینکه با دهان روزه ،بازبانت دیگران را بیازاری ،وبا دستت خیانت نمایی ،وبا چشمت آلودگی پیشه سازی ،وبا گوشت باری بر دوش خویش نهی !

گفتند روزه باش !تا آدم شوی، نه اینکه آد میان برنجانی!

آری، روزه گرفتن، تمرین گرسنگی ،ودرک درد دیگران، والتفات به احوالات روز محشر ،وتجربه ی سیر وسلوک الی الله ،وبرای خدا بودن، وبا خدا بودن ،ورسیدن به حق ،جل عظمته  است.یوسف ذوالفقاری آهنگ ::: چهارشنبه 92/4/26::: ساعت 2:9 صبح


بسمه تعالی

فرارسیدن ماه ضیافت الهی را خدمت دوستان ارجمند ،تبریک عرض می نمایم.امید است میهمان بدی نباشیم.

از اینکه به مدت دوهفته ای به دلیل مسافرت ها و عدم دسترسی به رایانه، در انجام وظیفه قصور داشتم ، پوزش می طلبم ،امیدوارم در اولین فرصت (پس از وقت اداری)بتوانم در خدمت شما باشم.در این مدت برخی پیامهایی ارسال کردند که گویا کسی یاکسانی در صدد بازی دادن دیگران هستند، لذا سکوت در اموری که پرداختن به آن نتیجه ای را درپی ندارد ،ترجیح می دهم .این اولین بار و انشا ء الله، آخرین بار از پرداختن به امری است که نمی خواهم عمرم در این راه صرف شود.

ظاهرا این فرد نمی داند که علیهما  تثنیه هست. پس نگارش من غلط نیست  یعنی وقتی نام دو امام معصوم را می آوریم ،برای سلام دادن بهتر است تثنیه بیاریم. مثلا : حسین بن علی علیهما السلام (براین دو سلام باد).......تازه اگر غلط هم باشد اول اینکه مشق نا نوشته بی غلط است .دوم اینکه برای اصلاح یک کار غلط ، آدم مرتکب ده غلط نمی شود. سوم اینکه حیف از عمری که در تسویه حساب های شخصی وحقد وحسادت صرف شود.یوسف ذوالفقاری آهنگ ::: شنبه 92/4/22::: ساعت 10:25 صبح


                                                بسمه تعالی

صلاح دولت مردان فعلی در این است که ،براحساسات خود غلبه کنند، وبرای تایید همدیگر،ویا برای جبران برخی از کاستی های روحی وروانی  ،بیش از این  دچار موهومات وگفتمان غریب ، نشوند. آنان باید بدانند که سطح معرفت دینی امت اسلامی با لاتر از آن است که بتوان از مبانی معرفتی مصادره به مطلوب کرد. وارد شدن در حریم اموری که آن سوی آن اهل بیت عصمت -صلوات الله علیهم اجمعین- هستند وخرج کردن ار آن ، ای بسا ، خسارت های جبران نا پذیری را به دنبال داشته باشد که ،درس عبرتی برای آیندگان بشود.

منحرفین باید بدانند جریان انحرافی عصر امیر المومنین -علیه السلام - خوارج ،با زاویه گرفتن از امام عصر خود ، عاقبت  سرنوشتشان به جایی کشیده شد که آن اشقی الاشقیا ، ابن ملجم مرادی- لعنت الله -با قصد قربتا الی الله (!) شمشیر را برفرق مقدس مولای متقیان وامیر موءمنان فرود  آورده است!

شما ملاحظه کنید (اگر اهل ملاحظه هستید ) درحالی درامور" رجعت "وامثال آن وارد می شوید که حتی یک مجتهد با شما همراه یا موافق نیست ،البته اگر از این به بعد مجتهد تراشی نکنید!

گویا بر آن هستید که تا آن لحظه آخر حاشیه سازی کنید . تا کی می خواهید برطبل موهومات بکوبید ،آخر ناسلامتی می خواهید در این کشور وبا این مردم زندگی کنید.کمی دست نگه دارید. با سواد تر از شما ها هستند، عارف تر از شما ها هستند ،اینقدر شلوغ کاری نکنید.وقت ماها را هم نگیرید.....یوسف ذوالفقاری آهنگ ::: چهارشنبه 92/4/5::: ساعت 8:25 صبح


بسمه تعالی

به مناسبت ،سالروز میلاد مسعود حضرت مهدی موعود (عج) ،شایسته دیدیم تا فرازی از پیام رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران ، حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه  را که به همین مناسبت در 28 خرداد سال 1360از حسینیه جماران در خطاب به ملت شریف ایران صادر فرمودند ودر پی آن ، متن پیام توسط مرحوم حجت الاسلام والمسلمین حاج سید احمد خمینی رحمت الله در مراسم بزرگداشت نیمه شعبان در استادیوم شهید شیرودی تهران با حضور اقشار مردم وجمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ،وزیر کشور وفرماندهان ارتش ،فرائت گردید ،را به استحضار دوستان ارجمند ، به شرح ذیل ،برسانیم. امید است که باعث خرسندی دوستان وموجب رضایت حضرت صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف، واقع گردد:

((بسم الله الرحمن الرحیم

سالروز مبارک ولادت با سعادت و پر برکت حضرت خاتم الاوصیا و مفخر الاولیا حجت بن الحسن العسگری – ارواحنالمقدمه الفداء- بر مظلومان دهر و مستضعفان جهان مبارک باد . و چه مبارک است میلاد بزرگ شخصیتی که برپا کننده ی عدالتی است که بعثت انبیا – علیهم السلام – برای آن بود . وچه مبارک است زادروز ابرمردی که  جهان را از شر ستمگران و دغلبازان تطهیر می نماید و زمین را پس از آن که ظلم و جور آن را فرا گرفته پر از عدل و داد می نماید و مستکبران جهان را سرکوب و مستضعفان جهان را وارثان ارض می نماید . و چه مسعود و مبارک است روزی که جهان از دغلبازی ها و فتنه انگیزی ها پاک شود و حکومت عدل الهی بر سراسر گیتی گسترش یابد و منافقان و حیله گران از صحنه خارج شوند و پرچم عدالت و رحمت حق تعالی بر بسیط زمبن افراشته گردد و تنها قانون عدل اسلامی بر بشریت حاکم شود و کاخ های ستم و کنگره های بیداد فرو ریزد و آنچه غایت بعثت انبیا – علیهم صلوات الله – و حامیان اولیا ، – علیهم السلام – بوده تحقق یابد و برکات حق تعالی بر زمین نازل شود و قلم های ننگین و زبان های نفاق افکن شکسته و بریده شود و سلطان حق تعالی بر عالم پرتو افکن گردد و شیاطین و شیطان صفتان به انزوا گرایند و سازمان های دروغین حقوق بشر از بنیاد بر چیده شوند . و امید است که خداوند متعال آن روز فرخنده را به ظهوراین مولود فرخنده هر چه زود تر فرا رساند و خورشید هدایت و امامت را طالع فرماید . و اکنون ما منتظران مقدم مبارکش مکلف هستیم تا با تمام توان کوشش کنیم تا قانون عدل الهی را در این کشور ولی عصر – عجل الله تعالی فرجه – حاکم کنیم و از تفرقه و نفاق و دغلبازی بپرهیزیم و رضای خداوند متعال را در نظر بگیریم و همگان در مقابل  قانون خاضع باشیم و با صلح و صفا و برادری و برابری به پیشبرد انقلاب اسلامی کوشا باشیم و حق متعال را در همه ی احوال حاضر و ناظر بدانیم و تخلف از دستورات اسلام ننماییم و به وسوسه ی فتنه انگیزان اعتنا نکنیم ...)) -صحیفه امام جلد 14،صفحه 472_خداوند روح بلند آن امام راحل را شاد فرماید انشا ء اللهیوسف ذوالفقاری آهنگ ::: دوشنبه 92/4/3::: ساعت 11:50 صبح


>> بازدیدهای وبلاگ <<
بازدید امروز: 22
بازدید دیروز: 62
کل بازدید :95006
 
 > >>اوقات شرعی <<
 
>> درباره خودم<<
 
 
 
 
>>لوگوی دوستان<<
 
 
>>اشتراک در خبرنامه<<
 
 
>>طراح قالب<<